6.30 – 8.30 - Rozpoczęcie pracy przedszkola, zabawy dowolne dzieci (grupa dyżurna)

8.30 – 9.00 - Wspólne powitanie w oddziałach

9.00 – 9.30 - Śniadanie, czynności higieniczne

9.30 – 11.40 - Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, spacer

11.40 – 12.30 - Obiad

12.30 – 14.10 - Leżakowanie / zajęcia dydaktyczno - wychowawcze

14.10 – 14.30 - Podwieczorek

14.30 – 15.30 - Gry i zabawy zorganizowane przez nauczyciela

15.30 – 16.30 - Zabawy dowolne dzieci

Projekt i wykonanie: MiroN & Łysa