Czesne miesięczne wynosi 1050 zł.  (od marca 2024r.). Jest to pełna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, wraz z pełnym wyżywieniem (4 posiłki) oraz wszystkimi zajęciami dodatkowymi prowadzonymi w placówce.

Jeżeli do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, czesne obniżone jest o 50 zł na każde dziecko.

Przedszkole pobiera jednorazowo wpisowe w kwocie 100 zł.

Projekt i wykonanie: MiroN & Łysa